4-8 mm sepeli

4 - 8 mm sepeli

Kalliosta murskattua kiviainesta, josta on poistettu hienojakoisin aines seulomalla. Käytetään hiekoitussepelinä liukkauden torjuntaan.

Soveltuvat kohteet

6-12 mm sepeli

8-16 mm sepeli

8 - 16 mm sepeli

Kalliosta murskattu kiviaines, josta on poistettu hienojakoisin aines seulomalla. Käytetään kohteissa, joissa maa-aineksen tulee toimia kapillaarikatkona ja läpäistä hyvin vettä. Yleisimmät käyttökohteet ovat salaojat, sokkeleiden vierustäytöt ja kapillaarikatkona lattian alustäytöissä. Voidaan käyttää myös pihojen pintakerroksissa tai koriste- tai maisemointikivenä (huomioitava, että tuote ei tiivisty). Läpäisee hyvin vettä.

Soveltuvat kohteet

16-32 mm sepeli

16 - 32 mm sepeli

Kalliosta murskattu kiviaines, josta on poistettu hienojakoisin aines seulomalla. Käytetään kohteissa, joissa maa-aineksen tulee toimia kapillaarikatkona ja läpäistä hyvin vettä. Yleisimmät käyttökohteet ovat sokkeleiden vierustäytöt ja lattian alustäytöt. Voidaan käyttää myös pihojen pintakerroksissa tai koriste- tai maisemointikivenä (huomioitava, että tuote ei tiivisty). Läpäisee hyvin vettä.

Soveltuvat kohteet