0-6 mm kivituhka

0 - 6 mm kivituhka

Kivituhka on kalliosta murskattua ja seulottua hienokiviainesta. Kivituhkaa käytetään pihojen pintamateriaalina ja se soveltuu myös asennus- ja saumausmateriaaliksi pihakiveysten asennuksessa.

Soveltuvat kohteet

0-12 mm kalliomurske

0 - 12 mm kalliomurske

Hyvin tiivistyvä pintakerrosmateriaali, jonka käyttökohteita ovat mm. pihatiet, kulkuväylät ja pysäköintialueet. Voidaan käyttää pintakerroksena myös sorateillä.

Soveltuvat kohteet

0-16 mm kalliomurske

0 - 16 mm kalliomurske

Hyvin tiivistyvä pintakerrosmateriaali, jonka käyttökohteita ovat mm. pihatiet, kulkuväylät ja pysäköintialueet. Voidaan käyttää pintakerroksena myös sorateillä.

Soveltuvat kohteet

0-32 mm kalliomurske

0 - 32 mm kalliomurske

Tiivistyvä rakennekerrosmateriaali. Käytetään tyypillisesti lisäämään kantavuutta teiden ja rakennusten rakennekerroksissa. Voidaan käyttää myös pihojen ja teiden pintakerroksissa.

Soveltuvat kohteet

0-56 mm ja 0-90 mm kalliomurske

0 - 56 mm kalliomurske

Suurirakeisia kalliomurskeita (kuvassa 0-56 mm kalliomurske) käytetään pääasiassa kantavissa rakennekerroksissa. Tavanomaisia käyttökohteita ovat rakennusten, piha-alueiden, teiden ja pysäköintialueiden pohjarakentaminen.

Soveltuvat kohteet